Standardværdikatalog for energibesparelser

Få opdaterede udtræk af databasen med gældende standardværdier via  Webservice

Brugervejledning

Brugervejledning til websitet – klik her

Brugervejledning til standardværdi-beregning her