WebService_SVK


Click here for a complete list of operations.

GetStandardvaerdikatalog_Json

Du skal være opmærksom på at man med web-servicen får et komplet udtræk af database hver gang servicen kaldes. Standardværdikataloget opdateres mindst en gang årligt og det er brugernes ansvar altid at anvende standardværdier der er identiske med standardværdierne på svk.teknologisk.dk). Funktionen returnerer en Json formateret streng, som indeholder hele standardværdikatalog for energibesparelser. Med (parameter = True) eller uden (parameter = False) udgåede tiltag

Test

The test form is only available for requests from the local machine.

SOAP 1.1

The following is a sample SOAP 1.1 request and response. The placeholders shown need to be replaced with actual values.

POST /WebService_SVK.asmx HTTP/1.1
Host: svk.teknologisk.dk
Content-Type: text/xml; charset=utf-8
Content-Length: length
SOAPAction: "http://svk.teknologisk.dk/GetStandardvaerdikatalog_Json"

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
 <soap:Body>
  <GetStandardvaerdikatalog_Json xmlns="http://svk.teknologisk.dk/">
   <udgaaet_medtaget>boolean</udgaaet_medtaget>
  </GetStandardvaerdikatalog_Json>
 </soap:Body>
</soap:Envelope>
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: text/xml; charset=utf-8
Content-Length: length

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
 <soap:Body>
  <GetStandardvaerdikatalog_JsonResponse xmlns="http://svk.teknologisk.dk/">
   <GetStandardvaerdikatalog_JsonResult>string</GetStandardvaerdikatalog_JsonResult>
  </GetStandardvaerdikatalog_JsonResponse>
 </soap:Body>
</soap:Envelope>

SOAP 1.2

The following is a sample SOAP 1.2 request and response. The placeholders shown need to be replaced with actual values.

POST /WebService_SVK.asmx HTTP/1.1
Host: svk.teknologisk.dk
Content-Type: application/soap+xml; charset=utf-8
Content-Length: length

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap12:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soap12="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope">
 <soap12:Body>
  <GetStandardvaerdikatalog_Json xmlns="http://svk.teknologisk.dk/">
   <udgaaet_medtaget>boolean</udgaaet_medtaget>
  </GetStandardvaerdikatalog_Json>
 </soap12:Body>
</soap12:Envelope>
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/soap+xml; charset=utf-8
Content-Length: length

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap12:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soap12="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope">
 <soap12:Body>
  <GetStandardvaerdikatalog_JsonResponse xmlns="http://svk.teknologisk.dk/">
   <GetStandardvaerdikatalog_JsonResult>string</GetStandardvaerdikatalog_JsonResult>
  </GetStandardvaerdikatalog_JsonResponse>
 </soap12:Body>
</soap12:Envelope>